Γεωργιος Ξεναριος και ΣΙΑ Ο.Ε.


Η Εταιρία “Ρεντιακή Κλινοποιία Γεώργιος Ξενάριος και ΣΙΑ Ο.Ε.” αποτελεί την πλεόν αξιόπιστη λύση στην παραγωγή και αγορά μεταλλικών κρεβαττιών. Μετά την ίδρυση της, το 1957, η επιχείρηση μεταβαίνει απο γενιά σε γενιά μεταφέροντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και το μεράκι που απαιτούνται στον χώρο των επίπλων.

Σήμερα δηλώνουμε με υπερηφάνεια ότι συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας, σύγχρονους ξενοδοχειακους χώρους καθώς και κατασκηνώσεις σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο. Σε μία εποχή όπου η ποιοήτητα και η αξιοπιστία βρίσκονται σπάνια, η εταιρία βεβαιώνει κάθε πελάτη της για την ποιότητα των προιόντων μας. Η ποιότητα αυτη δεν ειναι τυχαία καθώς πηγάζει απο τα άριστα υλικά που προμηθευόμαστε από ελληνικές και άλλες ευρωπαικές επιχειρήσεις. Το όνομα “Γιώργος Ξενάριος” είναι σήμερα ταυτόσημο με την μεταλλικό κρεβάττι ή όπως το ονομάζει κάθε πραγματικός τεχνίτης ράντζο.